dokumenty

 

Členovia ako vlastníci spoločenstva DCA – Družstvo založeného za základe zákona č. 513/1991 Z.z. § 221 - § 260, v stanovách si určilia  hlavný predmet podnikania (činnosti), vykonávanie správy, prevádzky a údržby bytového fondu v rámci zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Zákon č. 182/1993 Z. z. - Správca §8 - §15. Správa bytových domov spoločenstva DCA - Družstvo je majetok členov spoločenstva DCA - Družstvo. Zamestnanci správy sú zamestnanci spoločenstva DCA - Družstvo, ktorý budú vykonávať činnosť v rámci zákona č.182/1993 Z.z., podliehajú Predstavenstvu spoločenstva DCA - Družstvo, ktoré bude riadi činnosť správy a rozhodovať o všetkých záležitostiach správy podľa požiadaviek členov spoločenstva DCA - Družstvo v zastúpení Delegátov zhromaždenia delegátov.

Správa bytových domov spoločenstva DCA - Družstvo bude vykonávať správu bytových domov v rámci zákona 182/1993 Z. z., zabezpečuje aj údržbu v rámci licencií, registrácií a živnostenských oprávnení, pre obytné domí ktoré o to požiadajú.

ZAKON_cislo_513_1991_Z.z.pdf
Volebny_poriadok_OSBD-PB_dna_25.05.2016_a_ucinnost_nadobuda_dnom_09.11.2016.pdf
Volebny_poriadok_DcaDruzstvo_NAVRH.pdf