obsah

 

- Fondy zriadené správcom.

- Vlastníci domu s.č.94, Dca, boli pozvaný na koberček k ZVB.

 - Zápisnice z schôdzi ZVB

- Dňa 08.06.1961 bola myšlienka založiť spoločenstvo Družstvo ...

-  Aktivita vlastníkov bytov, vznik samotnej správy Dubnica nad Váhom ...

-  dokumenty

-  správa z. č.182/1993

-  Ako správcu OSBD-PB zaujíma zákon.

-  OSBD-PB a zašlé časi.

-  Smernica č.1/2016 proti vlastníkom vlastného majetku

-  Ako ZVB tunelujú na príkaz správcu OSBD-PB FPÚaO domov so súhlasom predstavenstva OSBD-PB

-  predstavenstvo OSBD-PB priznáva, že správca porušuje zákon

-  smernica č. 2/2017 - diktatúra správcu

-  Kontakt

-  podnikateľská činnosť - správa zákon č.182/1993